Ваучер за подарък

news thumb article-main-img

Можеш да зарадваш най-близките си хора със специален ваучер* от Posoka.com, с който да планират своето следващо приключение.
Може да изберете ваучер на стойност от 50 лв., 100 лв., 200 лв. и 500 лв.
Ваучерът ще получите в електронен формат на посочен от вас e-mail адрес.


Общи условия за издаване на ВАУЧЕР ЗА ПОДАРЪК:
Ваучерът за подарък представлява сертификат на фиксирана стойност в лева, който дава право на притежателя му да получи от „Посока ком” ООД избрано от него преживяване /екскурзия и др./.
1. Ваучерът за подарък е валиден за период от 1 /една/ година от датата на издаването му. Валидността на същия се отбелязва на посоченото за това място.
2. Ваучерът за подарък има уникален номер.
3. Ваучер с нарушена цялост е невалиден.
4. Ваучерът може да бъде използван само в търговските обекти на „Посока ком” ООД.
5. Ваучерът може да бъде използван само от притежателя му и/или членове на неговото семейство. Същият притежава белезите на ценна книга на приносител.
6. Притежателят се задължава да използва цялата стойност на ваучера еднократно.
7. Ваучерът не може да се връща и съответно да се търси неговата левова равностойност нито в цялост, нито частично. 8. При наличие на разлика в стойността на ваучера и стойността на избраната услуга / екскурзия и др./ потребителят се задължава да я доплати. В случай че ваучерът е с по-голямата измежду двете стойности, на потребителя разликата не се възстановява. Декларирам, че съм уведомен за условията на настоящия ваучер, съгласно чл. 4 и сл. от ЗЗП.

При издаване на ваучера се посочват:

Номер на ВАУЧЕР ЗА ПОДАРЪК и ВАЛИДНОСТ