Договор между Посока.ком и клиент

Предлагаме на Вас, клиентът, този уеб-сайт (www.posoka.com ), предназначен да бъде приет от Вас без промяна на условията и договореностите в него. Употребата на този уеб-сайт от Ваша страна представлява съгласието Ви с всички условия и уговорки в него.

Този уеб сайт – www.posoka.com е интерактивна система , (наричана Услугата) за туристически услуги и резервации.
www.posoka.com е собственост на ПОСОКА КОМ ООД, вписана в търговския регистър с изходящ номер 200904070091702/07.04.2009г., адрес на управление: гр. София, ул. “Сердика” 12, булстат 130979057 и лиценз за туристическа агентска дейност 04364/2009г., изд. От МИ.


ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА. Този уеб-сайт е за ваша лична и некомерсиална употреба. Съдържанието и информацията в този уеб-сайт (включително и без ограничение на цените и наличността на пътническите услуги), както и средствата за осигуряване на съдържанието и информацията, са собственост на ПОСОКА КОМ ООД/ WWW.POSOKA.COM / или на доставчиците и снабдителите й. Също така, като условие да използвате този уеб-сайт, Вие се съгласявате да не използвате него или съдържанието му или информацията в него за каквито и да било комерсиални или не-лични цели (преки или косвени). Като правите ограничени копия на дестинацията си (и на прилежащите пътни документи), или на услугите, закупени чрез този уеб-сайт, Вие се съгласявате да не изменяте, разпространявате, предавате, излагате на показ, извършвате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, както и да не създавате производни неща от, да не предавате, продавате или препродавате каквито и да било информация, софтуер, продукти или услуги, придобити от този уеб-сайт. Също така, независимо дали имате или нямате комерсиална цел, се съгласявате да не:

(i) ползвате достъп, следите и да не копирате информация от този уеб-сайт, като използвате бот, паяк, шпионин, както и други автоматични средства или ръчна обработка за каквито и да било цели без изричното одобрение на ПОСОКА КОМ ООД/ WWW.POSOKA.COM /

(ii) нарушавате ограниченията на заглавията на уеб-сайта за изключения относно ботове или да заобикаляте други средства, използвани да ограничат или да предотвратят достъпа до този уеб-сайт.

(iii) предприемате действия, които, по преценка на ПОСОКА КОМ ООД/ WWW.POSOKA.COM /, водят или могат да доведат до неразумно или непропорционално големи натоварвания на инфраструктурата на ПОСОКА КОМ ООД/ WWW.POSOKA.COM /

(iv) осъществявате връзка с която и да било част от този уеб-сайт, включително, без ограничение, покупките на пътнически услуги, без предварително писмено разрешение от ПОСОКА КОМ ООД/ WWW.POSOKA.COM /ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ. ИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРЪТ, ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ В ТОЗИ УЕБ-САЙТ, МОЖЕ ДА СЪДЪРЖАТ НЕТОЧНОСТИ ИЛИ ПЕЧАТНИ ГРЕШКИ.
ПОСОКА КОМ ООД/ WWW.POSOKA.COM НЕ ГАРАНТИРА ЗА ТОЧНОСТТА И СЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ОПИСАНИЕТО НА ХОТЕЛА, САМОЛЕТА, КРУИЗА, АВТОБУСА ИЛИ ДРУГИТЕ ПЪТНИЧЕСКИ ПРОДУКТИ, ПОКАЗАНИ НА ТОЗИ УЕБ-САЙТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ – СНИМКИ, СПИСЪК НА УДОБСТВАТА В ХОТЕЛА, ОБЩИ ОПИСАНИЯ НА ПРОДУКТИ И Т.Н.), СЛЕД КАТО ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ.
ПЕРИОДИЧНО СЕ ДОБАВЯТ ПРОМЕНИ КЪМ ИНФОРМАЦИЯТА ТУК. ПОСОКА КОМ ООД/ WWW.POSOKA., КАКТО И СЪОТВЕТНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ, МОГАТ ДА ПРАВЯТ ПОДОБРЕНИЯ И/ИЛИ ПРОМЕНИ В ИНФОРМАЦИЯТА НА ТОЗИ УЕБ-САЙТ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.

ПОСОКА КОМ ООД/ WWW.POSOKA.COM /, И/ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ДОСТАВЧИЦИ НЕ ОТГОВАРЯТ ДАЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРЪТ, ПРОДУКТИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТОЗИ УЕБ-САЙТ ПОРАДИ НЯКАКВА ПРИЧИНА, СА ПОДХОДЯЩИ, А ВКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ НА ТОЗИ УЕБ-САЙТ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОДОБРЕНИЕ ИЛИ ПРЕПОРЪКА НА ТЕЗИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ОТ СТРАНА НА ПОСОКА КОМ ООД/ WWW.POSOKA.COM /.
ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТИ И УСЛУГИ СЕ ПРЕДЛАГАТ “КАКТО ГИ ВИЖДАТЕ”, БЕЗ ДА СЕ ПОЕМА КАКВАТО И ДА БИЛО ОТГОВОРНОСТ. ПОСОКА КОМ ООД/ WWW.POSOKA.COM СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ВСЯКАКВИ УСЛОВИЯ ИЛИ ГАРАНЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРА, ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА НАЛИЧНОСТ ЗА ПРОДАЖБА, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛИ ИЛИ ЗА ПОСЕГАТЕЛСТВО.

ПРЕВОЗВАЧИТЕ, ХОТЕЛИТЕ И ДРУГИТЕ ДОСТАВЧИЦИ, ОСИГУРЯВАЩИ ПЪТНИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ ЗА ПОСОКА КОМ ООД/ WWW.POSOKA.COM / СА НЕЗАВИСИМИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, А НЕ АГЕНТИ ИЛИ СЛУЖИТЕЛИ НА ПОСОКА КОМ ООД/ WWW.POSOKA.COM /.
ПОСОКА КОМ ООД/ WWW.POSOKA.COM / НЕ ОТГОВАРЯТ ЗА ДЕЙСТВИЯТА, ГРЕШКИТЕ, ПРОПУСКИТЕ, ТВЪРДЕНИЯТА, ГАРАНЦИИТЕ, НАРУШЕНИЯТА И НЕБРЕЖНОСТТА НА ТЕЗИ ДОСТАВЧИЦИ, НИТО ЗА НАРАНЯВАНИЯ, СМЪРТНИ СЛУЧАИ, ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТТАМ. ПОСОКА КОМ ООД/ WWW.POSOKA.COM / НЯМА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ И НЯМА ДА ВРЪЩАТ ПАРИ В СЛУЧАЙ НА ЗАБАВА, ОТМЯНА, ДУБЛИРАНЕ, СТАЧКИ, НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА ИЛИ ДРУГИ СЪБИТИЯ, ИЗВЪН НЕПОСРЕДСТВЕНИЯ ИМ КОНТРОЛ И НЕ ПОЕМАТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ, ПРОПУСКИ, ЗАБАВИ, ДУБЛИРАНИЯ ИЛИ ДЕЙСТВИЯТА НА ВЛАСТИТЕ И ПРАВИТЕЛСТВАТА.

ПОСОКА КОМ ООД/ WWW.POSOKA.COM /, И/ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ОТГОВАРЯТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ВТОРИЧНИ ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ТОЗИ УЕБ-САЙТ ИЛИ СЪС ЗАБАВЕНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ИЛИ ПЪЛНА НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ТОЗИ УЕБ-САЙТ ИЛИ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРА, ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ТОЗИ УЕБ-САЙТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА СЕ ОСНОВАВАЛИ НА ДОГОВОР, НА ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ, НА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГИ, ДОРИ АКО ПОСОКА КОМ ООД/ WWW.POSOKA.COM /, И/ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ДОСТАВЧИЦИ СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ ЗА РИСКОВЕТЕ ОТ ВРЕДИ. ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ НЯКОИ СТРАНИ/ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОСВОБОЖДАВАНЕТО ОТ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕТО НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВТОРИЧНИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ВРЕДИ, НАПИСАНОТО ПО-ГОРЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ. Съгласявате се да защитавате и обезщетите ПОСОКА КОМ ООД/ WWW.POSOKA.COM /, и/или съответните доставчици, както и всички техни служители, ръководители или представители от и срещу претенции, производства, искове, загуби, щети, глоби, наказания или други разходи от какъвто и да било вид, включително, но не и само правни или данъчни вземания, предизвикани от

(i) Вас в превишаване на отговорността, описана по-горе или предизвикани от

(ii) трети лица в резултат на

(а) нарушение от Ваша страна на настоящите условия и договорености на този уеб-сайт, или на документите, упоменати тук;

(б) нарушение от Ваша страна на закон или права на трето лице или

(в) употребата на този уеб-сайт от Ваша страна.

НЕ СЕ РАЗРЕШАВА НЕЗАКОННАТА ИЛИ ЗАБРАНЕНА УПОТРЕБА. Като условие да използвате този уеб-сайт, Вие гарантирате, че няма да използвате този уеб-сайт за цели, които са незаконни или забранени от настоящите условия и договорености.

ВРЪЗКИ СЪС САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ. Този уеб-сайт може да съдържа хиперлинкове към уеб-сайтове, използвани от други страни, освен Посока Ком ООД/ WWW.POSOKA.COM / Такива хиперлинкове са осигурени само за Ваша справка. Посока Ком ООД/ WWW.POSOKA.COM / не контролира тези уеб-сайтове и не отговаря за съдържанието им или за употребата им от ваша страна. Включването на хиперлинкове към такива сайтове от страна на Посока Ком ООД/ WWW.POSOKA.COM / не значи одобрение на материалите в тях, нито означава връзка с операторите им.

СОФТУЕР НА САЙТА. Всеки софтуер, който може да се свали от сайта (“Софтуер”) е авторска работа на Посока Ком ООД/ WWW.POSOKA.COM /, и/или техните доставчици. Употребата на Софтуера от Ваша страна се регулира от условията на споразумението с крайния клиент, ако има такова, което придружава или е включено в Софтуера (“Лицензионно споразумение”). Нямате право да инсталирате какъвто и да било софтуер, който е придружен от или съдържа Лицензионно споразумение, докато не съгласите с условията на лицензионното споразумение.

За всеки софтуер, който не е придружен от Лицензионно споразумение, Посока Ком ООД/ WWW.POSOKA.COM / дава на Вас, потребителя, лично непрехвърлимо разрешение да използвате софтуера с цел разглеждане и използване по друг начин на уеб-сайта според настоящите условия, но не и за други цели.

Моля, забележете, че всеки софтуер, включително без ограничение и всяка HTML програма и всеки Active X контрол, включени в този уеб-сайт, са притежание на Посока Ком ООД/ WWW.POSOKA.COM /, филиаилите й/или доставчиците им и са защитени от закони за авторско право и международни договорености. Всяко възпроизвеждане или превъзпроизвеждане на Софтуера е категорично забранено от закона и може да доведе до сериозни граждански и наказателни санкции. Нарушителите ще бъдат преследвани с цялата възможна строгост.

БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА КАЗАНОТО ПО-ГОРЕ, КОПИРАНЕТО ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА СОФТУЕР НА КОИТО И ДА БИЛО ДРУГИ СЪРВЪР ИЛИ МЯСТО С ЦЕЛ ПО-НАТАТЪШНО ВЪЗПРОИЗВЖДАНЕ ИЛИ ПРЕВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ Е КАТЕГОРИЧНО ЗАБРАНЕНО. СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ, САМО ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

Вие се съгласявате, че Софтуерът, както и всяка прилежаща документация и/или техническа информация подлежат на регулиране от съответните закони за контрол на износа в България. Съгласявате се да не изнасяте или преизнасяте Софтуера – пряко или косвено, в страни, които попадат под ограниченията за износ на БЪЛГАРИЯ.

Пътнически дестинации

Въпреки че повечето пътувания, както и пътуванията до международни дестинации, приключват без инциденти, пътуването до отделни дестинации може да бъде по-рисковано от пътуването до други дестинации. Посока Ком ООД/ WWW.POSOKA.COM / държи пътниците да преглеждат пътническите забрани, предупреждения, съобщения и съвети, издадени от правителството на БЪЛГАРИЯ преди резервиране на международни дестинации.
Като предлага за продажба пътувания до определени международни дестинации, Посока Ком ООД/ WWW.POSOKA.COM / не гарантира, че пътуването до такива дестинации е разумно или че не е рисковано и не отговаря за вредите и загубите, които могат да възникнат от такива пътувания.
ОБЩИ. Това споразумение се регулира от законите на Р БЪЛГАРИЯ. С настоящото Вие се съгласявате да се съобразявате с изключителната юрисдикция и подсъдност на съдилищата в Р БЪЛГАРИЯ за всички спорове, които могат да възникнат по отношение на използването на този уеб-сайт. Не се разрешава употребата на този уеб-сайт в юрисдикции, които не дават значение на всички разпореждания в тези условия, включително, без ограничение – този абзац.

Заявявате, че между Вас и Посока Ком ООД/ WWW.POSOKA.COM / няма съвместни предприятия, партньорство, трудови или служебни отношения в резултат на това споразумение или на този уеб-сайт.

Изпълнението на това споразумение от страна на Посока Ком ООД/ WWW.POSOKA.COM / се съобразява със съществуващите закони и законови процедури и нищо, съдържащо се в това споразумение не накърнява правото на Посока Ком ООД/ WWW.POSOKA.COM / да се съобразява с материалноправните норми по отношение на употребата от Ваша страна на този уеб-сайт или на информация, предоставена на или събрана от Посока Ком ООД/ WWW.POSOKA.COM / относно такава употреба.

Ако която и да било част от настоящото споразумение бъде призната за нищожна или недействителна, включително, но не и само освобождаването и ограничението на отговорността, изложени по-горе, нищожната или недействителна разпоредба се счита за заменена от валидна законна разпоредба, чиято цел е най-близо до целта първоначалната разпоредба, а споразумението продължава да е в сила.

Настоящото споразумение (както и всички други уговорки, споменати тук) представлява цялото споразумение между клиента и Посока Ком ООД/ WWW.POSOKA.COM / по отношение на този уеб-сайт и отменя всички предишни или едновременни комуникации и предложения между клиента и Посока Ком ООД/ WWW.POSOKA.COM / по отношение на този уеб-сайт, без значение дали са електронни, устни или писмени. Разпечатано копие от това споразумение, както и от всяко уведомление, направено в електронна форма, ще имат стойност в съдебни или административни процеси относно споразумението, в степен в която могат да се използват други оригинални писмени документи и архиви.

Във връзка с използването на услугите на сайта www.posoka.com ние обработваме лични данни при условията на Политиката за защита на личните данни, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от тези Условия.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО за политиката по качество и сигурност на информацията.Алтернативното решаване на спорове


Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии. Като потребител имате две възможности:
- Да използвате Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.
- Да подадете заявление за осъществяване на посредничество директно към Комисия за защита на потребителите (КЗП), намиращо се на адрес https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya/posrednichestvo. За познайте се с видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия на страницата на КЗП - https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya