Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

news thumb article-main-img

ПОСОКА КОМ ООД подписа договор BG16RFOP002-2.092-0485-C01 от 21.12.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на туризма, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Обща цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 177 128.22 лв., от които 150 558.99 лв. европейско и 26 569.23 лв. национално съфинансиране.