Безплатен бюлетин всяка седмица, всички актуални промоции

 
Дестинации

Хърватия, Плитвички езера

Описание

Плитвичките езера са най-красивият и известен хърватски национален парк, намиращ се в близост до първокласния път: Карловац-Слун-Грачац-Задар, свързващ Загреб с Далмация. Националният парк представлява 16 свързани чрез водопади езера, които са се образували между планинските масиви: „Мала Капела“ и „Плесевица“ в района на Лика при наслагването на седименти, гъсти букови и елови гори. Системата условно се разделя на : Горни езера и Долни езера. Най-високо над морското равнище е „Прошанското езеро“ (639 метра), а най-ниско е „Новаковица брод“ (503 метра). Горните езера са свързани с множество красиви водопади. Намират се в доломитската долина и са заобиколени от гъста гора. Долните езера са заобиколени само от храсти и лежат върху варовити скали. Те са по-малки и по-плитки. Езерата черпят вода най-вече от реките „Бьела“ и „Црна риека“, които се събират в един ръкав южно от „Прошанско езеро“. След водопада „Сащавци“ на долните езера, водата от тях се стича в река „Корана“, както и в потока „Плитвице“, падащ от височина 76 м. Водите на горните езера са почти неподвижни и са отделени от варовиковите формирани доломитски бариери. Варовикът се наслагва най-вече на места, където водопадите падат с голяма височина върху мъх, богат на калциев карбонат. Долните езера са се формирали чрез рушенето и образуването на кухини и подземни пещери, в които се стичат водите от горните езера. Постоянното и продължаващо образуване на варовика, от мъха и от растенията около езерата, е природен феномен. Благодарение на този процес езерата продължават да съществуват. В стръмните скали около Плитвичките езера и по поречието на река „Корана“ има 14 пещери от минерален варовик и 6 пещери от шуплест варовик-„Супляра“, „Голубняца“, „Велика Пецина“ и др. Климатът е алпийски, със средна годишна температура между 8 и 10 градуса и средно количество на валежите 1200-1400 мм. Температурата на водата на „Прошанско езеро“ достига до 24 градуса през лятото. Целият район е покрит със сняг от ноември до края на март, а езерата замръзват от декември до края на януари.

Визитка на Плитвички езера

Държава Хърватия
Град Плитвички езера

Туристическа информация

Красотата на Плитвичките езера и на целия заобикалящ ги район е била недостъпна за хората дълги години, почти до края на 19-ти век. Първата налична, но доста бедна информация за флората и фауната в района на езерата, е набавена по това време. По-детайлни изследвания, свързани с феномена на образуването на варовик от растенията, се правят в началото на 20-ти век и продължават и до днес. Резултатите показват наличие на голямо разноообразие на растителни видове- 1146 вида, които са класифицирани в 109 растителни семейства. Има и голям брой видове, които са под защита на Закона в Република Хърватска. Поради естествената им красота и значение, Плитвичките езера и големият горски комплекс са обявени за национален парк през 1949 г. Национален парк Плитвички езера е разделен на широка и тясна защитена зона, които определят и нивата на защита. Например, в широката защитена зона има места, подходящи за пасища за животни, но е строго забранено да се изполват за това, докато в тясната защитена зона се вземат само предпазни мерки. Първото място за настаняване на туристи в района на езерата е издигнато през 1852 г., а първият истински хотел е построен през 1861 година. Паркът е заема площ 295 кв.км, докато езерата са с обща площ 2 кв.км. За посетителите е организиран специален превоз удобен за разглеждане и електрически фериботи.

Снимки

Плитвички езера
Плитвички езера
Плитвички езера
Плитвички езера
Плитвички езера
Плитвички езера
Плитвички езера
Плитвички езера
Плитвички езера
Плитвички езера
Плитвички езера
Плитвички езера
Плитвички езера
Плитвички езера
Плитвички езера
Плитвички езера
Плитвички езера
Плитвички езера
Плитвички езера
Плитвички езера
Плитвички езера
Плитвички езера
Плитвички езера
Плитвички езера
Къде още да отида в

Последна редакция: 17.10.2017 05:35