Белиз

Описание

Страната има площ 22 960 кв. км и е разположена в източната част на полуостров Юкатан. Граничи (в км) с Мексико - 259, Гватемала - 253 и има брегова линия с Карибско море - 485 км. Голяма част от територията е заето от ниска, заблатена равнина и планините Майе с най-висока точка вр. Виктория (1 122 м).
Климат - тропичен, пасатен. Средните месечни температури са 25-27 градуса. Половината от територията на Белиз е заета от влажни тропически гори с ценни дървесни видове, а северните части - от листопадни тропични гори и савани.
Население - 250 хил. жители. Гъстота - 10.9 жит. на кв. км. Естествен прираст 33. Средна продължителност на живота - мъже - 73 г., жени - 76 г.
Етнически състав - белизци (негри и мулати) - 51.3 %, англичани - 3.2 %, гватемалци - 5.8 %, хондурасци - 3.9 %, индианци - 23.7 % (от тях мая - 59.5 %, кекчи - 8.1 %, черни кариби - 32.4 %), други - 12.1 %.
Официален език - английски. Други езици - диалект на английския - криол, испански, мая.
Конфесионален състав - християни - 93.8 % (от тях католици - 63.2 %, протестанти - 36.8 %), мюсюлмани - 1.2 % индуисти - 1.7 %, други - 3.3 %. Градско население - 47 %.
Столица - Белмопан (10 хил. ж.). По-големи градове - Белиз (60 хил. ж.), Коросал, Сан Игнасио.
Административно деление - 6 окръга.
По-важни исторически събития и дати - ХV в. - територията влиза в състава на империята Мая; 1502 г. - открита от Христофор Колумб; 1638 г. - английско проникване по крайбрежието; 1798 г. - неуспешен опит на испанците да изтласкат англичаните; 1840 г. - страната получава името Британски Хондурас; 1862 г. - територията на Белиз е обявена за колония на Великобритания; 1964 г. - получава вътрешно самоуправление; 1973 г. - връща се названието Белиз; 21 септември 1981 г. - провъзгласен за независима държава; 1991 г. - призната за независима и от Гватемала; 1994 г. - британските власти окончателно напускат Белиз.
Държавно устройство - независима държава в състава на Британската общност. Глава на държавата е кралицата на Великобритания, представена от генерал-губенатор. Законодателната власт принадлежи на Националното събрание, състоящо се от Сенат (8 назначени членове) и палата на представителите (29 депутата, избирани за 5 години). Изпълнителната власт се осъществява от правителство, начело с лидера на партията, имаща мнозинство в парламента.
Парична единица - белизки долар (BZ $) = 100 цента.
Стопанство - аграрна страна. Основа на икономиката - селското стопанство, специализирано в производството на захарна тръстика, цитруси, какао, банани. Развива се също животновъдството и риболов. Има предприятия за преработване на селскостопански продукти, дървопреработване и текстил.
Транспорт - само шосета - 2.9 хил. км. Морско пристанище - Белиз, където е и международното летище.
Туризъм - слабо развит международен туризъм.
От София до Белмопан - 10 397 км.
Местното население са маите и карибските индианци. През 1862 г., докато САЩ е разкъсвана от Гражданската война и не може да наложи така наречената доктрина на Монро, според която Западното полукълбо не може да бъде колонизирано, Великобритания вписва Белиз като колония на Британски Хондурас.
Началото на XX век е тежък за Белиз. След края на Втората световна война икономиката на карибската държава, е много слаба, появяват се идеите за независимост и отделяне от Британската империя. Радетелите за независимост успяват донякъде да реализират желанието си през 1962 г., когато се създава смесено правителство. Започва оформянето и на демократичните политически партии и институции. През 1965 г. правителството решава да построи новата столица Белмопан.
Истинската независимост на Белиз става реалност през 1981 г., когато Британски Хондурас официално признава страната за отделен член на Британската империя. Сега държавата е парламентарна република. Премиерът Саид Муса е на власт от 1998 г. като основно правителството се занимава с укрепване на икономиката. Приоритетните и силно развити отрасли, освен туризма, са земеделието, дърводобива и риболова.
Белиз не е участвал в нито една война, но това не значи, че е живяла спокойно. Конфликтите, както обикновено се случва, са със съседите - в случая Гватемала. На няколко пъти двете държави са на ръба на война, заради спор за територия. През 1972 г. Гватемала заплашва за пръв път Белиз с война. Налага се Великобритания да изпрати свои войски, които да въздържат карибските държавици от бойни действия и да осигури, че конфликтът ще се реши на масата на преговорите.
Близо 20 години след това в региона цари спокойствие. През 1992 г обаче, новото правителство на Гватемала поставя под съмнение териториалната цялост на Белиз. Отново в страната пристигат британски войски. И досега там има неколкостотин войника от Великобритания.
Напрежението между съседите се уталожва в известна степен през 2001 г., когато двете страни подписаха договор за спорните земи и правата за риболов в Карибско море. Добрите отношения обаче се развалиха отново, когато Белиз заплаши да разруши две гватемалски села, които според него са на грешната страна на границата.

Визитка на Белиз

Държава Белиз

Туристическа информация

В Белиз през XVI век пристигат първите испански конквистадори, които по-късно почти напълно унищожават цивилизацията на маите. Самите испанци обаче са смятали Белиз за затънтено място и са го използвали най-вече за добива на кампеш - тропическо дърво, от което се прави боя. Въпреки че са били господари на Белиз, испанците не са я управлявали. Липсата на ефективна и силна власт в малката държава и безопасния риф край бреговете и са привличали през XVII век английските и шотландските пирати. Когато в началото на XVIII век пиратството е обявено за незаконно и заловените корсари са били заплашени от бесилка, много от тях се установяват в Белиз и започват да работя в добива на дърва. Към края на XVIII век Великобритания завзема Белиз или по-точно я присъединява към своите колонии. Това става през 1798 г., когато британците разгромяват Великата испанска армада, властвала дотогава в Тихия океан.
Въпреки малките си размери, Белиз поразява с разнообразието на пейзажа си - плодородни долини, планини и водни каскади, зелени острови в Карибско море и безбройни пясъчни плажове по крайбрежието. Белиз е известен с втория по големина бариерен риф в света, който е населен с около 1500 вида тропически риби. Интерес представляват и националните паркове и резервати на страната, сред които е единственият резерват за ягуари в света. В Белиз през XVI век пристигат първите испански конквистадори, които по-късно почти напълно унищожават цивилизацията на маите. Самите испанци обаче са смятали Белиз за затънтено място и са го използвали най-вече за добива на кампеш - тропическо дърво, от което се прави боя. Въпреки че са били господари на Белиз, испанците не са я управлявали. Липсата на ефективна и силна власт в малката държава и безопасния риф край бреговете и са привличали през XVII век английските и шотландските пирати. Когато в началото на XVIII век пиратството е обявено за незаконно и заловените корсари са били заплашени от бесилка, много от тях се установяват в Белиз и започват да работя в добива на дърва. Към края на XVIII век Великобритания завзема Белиз или по-точно я присъединява към своите колонии. Това става през 1798 г., когато британците разгромяват Великата испанска армада, властвала дотогава в Тихия океан.
Въпреки малките си размери, Белиз поразява с разнообразието на пейзажа си - плодородни долини, планини и водни каскади, зелени острови в Карибско море и безбройни пясъчни плажове по крайбрежието. Белиз е известен с втория по големина бариерен риф в света, който е населен с около 1500 вида тропически риби. Интерес представляват и националните паркове и резервати на страната, сред които е единственият резерват за ягуари в света.

Снимки

Belize
Belize
Belize
Belize
Belize
Belize
Belize
Belize
Belize
Belize
Belize
Belize
Belize
Belize
Belize
Belize
Belize
Belize
Къде още да отида в